شرکت مهندسی آماج صنعت انرژی (آصا) با توجه به روند پیشرفت انرژی های تجدیدپذیر و نیاز مبرم بشریت به انرژی های پاک، در چند سال اخیر این حوزه کانون توجهات بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه قرار گرفته است. در کشور ما نیز بدلیل موقعیت خاص آب و هوایی امکان استفاده از این استعداد بالقوه بسیار بالا می باشد.در توجیه انرژی های نو باید این نکته را مورد توجه قرار داد که کشور ایران از جمله کشورهایی است که در کمربند تابشی انرژی خورشید قرار دارد بطوریکه ما در کشور سالانه 300 روز آفتابی داریم و همچنین در زمینه انرژی بادی منابع بسیار زیادی برای بهره برداری از این انرژی در کشور شناسایی شده است که می توان در این مناطق نیروگاه های بادی نصب کرد. با عنایت به موارد فوق شرکت مهندسی آماج صنعت انرژی (آصا) با بهره گیری از دانش فنی، سرمایه انسانی خود و اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر بین المللی توانسته در زمینه خدمات مشاوره فنی و مهندسی، تهیه و تامین تجهیزات انرژی های پاک- طراحی و احداث و همچنین اخذ مجوزهای مربوط به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در سطح کشور با بیش از 6 سال متوالی فعالیت نماید.