توانمندی ها و خدمات شرکت مهندسی آماج صنعت انرژی

 
شرکت مهندسی آماج صنعت انرژی (آصا) به‌عنوان یکی از مراجع معتبر و پیشرو در زمینه انرژی‌های نو برای ارائه خدمات فنی تخصصی در زمینه‌های امکان‌سنجی، ساخت، نصب و راه‌اندازی، بهره برداری و سرمایه گذاری در بخش‌های انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله باد، فتوولتاییک، و برق سبز فعالیت می‌نماید.
 
شرکت مهندسی آصا بر مبنای انواع استانداردهای صنفی/ منطقه‌ای/ بین‌المللی  خدمات زیر را در خصوص پروژه‌های انرژی نو ارائه می‌نماید.
 
  • ارائه راهکار برای پیاده سازی سامانه های انرژی تجدید پذیر
  • بازنگری طراحی، ارزشیابی و مطالعات امکان‌سنجی
  • پیاده سازی و اجرای سیستم های انرژی تجدید پذیر
  • ارزیابی فنی و اقتصادی سرمایه گذاری طرح‌ها
  • ارزیابی سایت و پیش بینی منابع انرژی‌های نو
  • خدمات بازرسی فنی حین ساخت
  • مطالعه اثرات زیست محیطی